Tolstoj – prorok naší doby

Více než sto let uplynulo od smrti tohoto velkého umělce, ve své době považovaného za spisovatele a celebritu číslo jedna našeho světa. Jeho myšlenky však žijí dál a

nepozbyly nic ze své aktuálnosti. Právě naopak. Jeho proroctví se plní, a tak nemáme

výmluvu. Víme, že směřujeme do propasti, jenom nevíme jak je daleko. Je čas zastavit a obrátit směr. Neuděláme-li to, Tolstého už nikdo číst nebude. Nikdo nic číst nebude.