V čem je má víra

V čem je má víra Lev Tolstoj Prožil jsem na světě 55 let a vyjma 14 Či 15 dět­ských, 35 let prožil jsem jako nihilista v pravém smyslu toho slova, tj. ne jako socialista a revolucionář, jak oby­čejně bývá toto slovo pojímáno, nýbrž jako nihilista v tom smyslu, že jsem nevěřil v pranic. Před pěti lety uvěřil jsem v učení Kristovo — a život můj najednou se přeměnil: přestal jsem toužit po tom, po čem jsem dříve toužíval. To, co dříve zdálo se mi do­brým, objevilo se zlým, a to, co dříve zdálo se mi zlým, objevilo se dobrým. Nechci[…]

Pokračovat ve čtení …