Přemysl Pitter

Kdo jej zná? Měli by všichni Češi. Nositel vyznamenání Spolkové republiky Německo

i státu Izrael. V první světové válce odsouzen k smrti, Za první republiky žalářován za pomoc vězňům svědomí. Pro jeho propuštění intervenoval u TGM i Albert Einstein.

Bezvýsledně.