John Dear

pacifista, katolický kněz, jezuita. Více jak 70 x zadržen v důsledku veřejných akcí podporujících mír a nenásilí. Inspirován prorokem Starého zákona Izaiášem, vězněn za pokus překout meče v radlice, v tomto případě nosič jaderných zbraní, letoun F16 za použití kladiva, v něco prospěšnějšího..