3 Zpověď… poprava

POPRAVA Tak za pobytu mého v Paříži pohled na popravu objevil mi vratkost mé pověry o pokroku. Když jsem uviděl, jak hlava oddělila se od těla, a jak hlava a tělo porůznu za­rachotily v truhle, pochopil jsem — ne rozumem, ale ve­škerou bytostí, že žádné teorie o rozumnosti toho, co jest, a o pokroku nemohou[…]

Pokračovat ve čtení …