Naše nadřazená civilizace

Jak se vyvíjí speciální operace na Ukrajině? Špatně. Čím dál hůře. Křižník Moskva se potopil, Mariupol, cíl denacifikace Ukrajiny, tedy likvidace nacistického batalionu Azovu, není ještě zcela dobyt. Výbuchy ve městech po celé Ukrajině od východu po západ, od severu k jihu se staly každodenní resp. každonoční skutečností. K tomu útoky nejen na území Ukrajiny, ale i na ukrajinsko-ruském pohraničí, výbuchy v obytných zónách vesnic a měst. Na podporu Ukrajiny míří tisíce žoldáků z celého světa. Stejně tak státy NATO zásobují Ukrajinu množstvím všech možných zbraní. Od ručních po těžké. Logistická a zpravodajská podpora států NATO Ukrajině je rovněž zcela[…]

Pokračovat ve čtení …

Z hlediska vyššího principu mravního je vražda bezbranných zločinem

Titulek by asi podepsali všichni dobří lidé nejen z Čech, ale i z celého světa bez rozdílu ras a náboženství. Jakmile do toho však zapojíme zabíjení ve válkách, shoda zmizí. Hromadní vrazi dostávají naopak vyznamenání. Nezabíjí jen po jednotlivcích jako žárliví manželé, ani po desítkách jako sexuální úchylové, vraždí po stovkách, tisících a v případě atomové pumy po statisících. Jde o zjevné vraždy, co jiného? Poprava to není, musel by předcházet alespoň nějaký soud s konečným verdiktem jednoho soudce nebo nějaké rychlokvašené pětky či trojky. Nechtěné zabití to také jistě není, neb nálet na město je pečlivě plánován a předchází mu[…]

Pokračovat ve čtení …

Spravedlivá válka?

Páté přikázání zakazuje svévolné zničení lidského života. Kvůli zlu a nespravedlnostem, které vyvolává každá válka, církev naléhavě všechny vybízí, aby se modlili a zasazovali o to, aby nás Boží dobrota uchránila odvěké pohromy válek. Všichni občané a všichni vládní představitelé mají povinnost zasazovat se o to, aby nedocházelo k válkám. „Dokud bude hrozit nebezpečí války a nebude existovat příslušná mezinárodní autorita vybavená dostatečnými mocenskými prostředky, dotud se nebude moci upřít vládám právo na spravedlivou obranu.“ Pro nedostatek času čtěte jen modré! 🙂 Ale lepší je číst i černé 🙂 Přísně se musí zvážit striktní podmínky, které ospravedlňují oprávněnou obranu vojenskou[…]

Pokračovat ve čtení …

Menší zlo, větší zlo

  Humanae vitae: Je-li totiž někdy opravdu dovoleno trpět menší mravní zlo, aby nedošlo ke zlu většímu [míněno pravidlo menšího zla*], nebo aby bylo dosaženo většího dobra [pravidlo o dvojím účinku*], není dovoleno ani z nejvážnějších důvodů dělat zlo, aby z něho vzešlo něco dobrého – “Teorie menšího zla”- jedná se o rozhodnutí mezi dvěma zly morálními. * Jak se zachovat k bližnímu,který je rozhodnut dopustit se hříchu a nemůže být od toho zcela odvrácen. Je možné mu poradit, aby hřešil méně? (Př: jednání Judovo Gn 37,26) * Je možné radit k menšímu zlu jen v tom směru, kterým je onen druhý člověk[…]

Pokračovat ve čtení …

PREDATORY ŠETŘÍ ŽIVOTY

Vzpomínáte jak v roce 2011 spadl dron na území Iránu? Bylo to v době, kdy v našich médiích byly drony oslavovány málem jako poslové míru. Dnes americké drony létají i nad našimi hlavami. „Predátory šetří naše životy“, tak nějak zněl titulek článku oslavující neviditelné bezpilotní letouny armády Spojených států. Doprovázen byl fotografií rozesmátých chlapců v uniformách US army obsluhujících počítače kdesi v Arizoně. Chlapci vypadali jako když hrají „Prince of Persia“ nebo tak něco a vůbec nevnímali trochu jiné zprávy, tu o desítkách mrtvých na svatbě, tu o desítkách dětí vyhozených i s autobusem do povětří. Je to celkem jasné.[…]

Pokračovat ve čtení …

Šťastný kapitalismus!

Šťastný kapitalismus! Nic neohlašuje ani neslibuje. Žádný manifest ani prohlášení o dvaceti bodech s programem dodávky štěstí na klíč. Drtí vás, páře, zotročuje, trýzní. Klame vás? Máte právo být nešťastni, ale nikoliv zklamáni, protože zklamání předpokládá zrazený závazek. Ti, kdož ohlašují spravedlivější zítřky, se vystavují obvinění z klamáni, jestliže ohlašovaný záměr propadne do strašlivého nesouzvuku. Kapitalismus se rozvážně zaměřuje na přítomnost. Je tomu tak. Ale budoucnost? Tu milerád přenechává snílkům, ideologům a ekologům. A tak jsou jeho zločiny téměř dokonalé. Žádný písemný důkaz či stopa nedává důvod k rozmýšlení. Pokud jde o komunismus, knihy se hroutí pod tíhou žalujících spisů.[…]

Pokračovat ve čtení …

František se jednoznačně přihlásil k pacifismu

Bude tomu již téměř rok, kdy se papež František přihlásil k pacifismu, k nenásilí (nonviolence). Posuďte aktuálnost jeho poselství. (mírně kráceno) Poselství Svatého otce Františka k 50. Světovému dni míru (1. ledna 2017) Nenásilí jako styl mírové politiky Toto je poselství k 50. Světovému dni míru. V tom prvním se blahoslavený Pavel VI. obrátil ke všem národům, nejen ke katolíkům, jasnými slovy: „Konečně se velmi jasně ukázalo, že mír je jedinou opravdovou linií pro lidský pokrok (nikoli směřování ke ctižádostivým nacionalismům, nikoli násilná dobývání, nikoli represe vedoucí k falešnému občanskému řádu).“ Varoval před „nebezpečím uvěřit, že mezinárodní spory nejsou řešitelné[…]

Pokračovat ve čtení …

Projev Johna Deara v Albuquerque – závěr

Restorativní spravedlnost Takže dneska bych chtěl všechny pozvat, abychom nastavili nový cíl a vyhlásit novou vizi, pro „nenásilné Albuquerque“, nenásilné Nové Mexiko. Pro mě je to jediná vize, která stojí za to. Aby se tato vize stala skutečností, musíme se všichni zapojit, abychom ukončili násilí musíme se dostat ke kořenům naší kultury násilí a pracovat na ukončení rasismu, chudoby, bezdomovectví, dětského hladu a násilí na všech úrovních a v každé formě. Ukončit policejní násilí a zaškolovat směrem k policejnímu nenásilí; ukončit domácí násilí a vyučovat nenásilí mezi manželi a nenásilí vůči všem dětem; ukončit násilí gangů a učit nenásilí bývalým[…]

Pokračovat ve čtení …

Projev Johna Deara v Albuquerque – pokračování

Projev Johna Deara v Albuquerque – 2.část Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom skončili s násilím s použitím zbraní, což znamená, že musíme organizovat, mobilizovat a připojit se k NMPGSV (skupina občanů usilujících o prevenci násilí se zbraněmi, vzniklá v důsledku tragédie v základní škole Sandy Hook, kde bylo v roce 2013 zavražděno 20 dětí a 6 dospělých) hovořit a pracovat pro rozumnou legislativu, aby se registrovaly a omezovaly zbraně, abychom se dostali ke kořenům našeho násilí a nakonec jsme pracovali na novém Albuquerque, novém Novém Mexiku, ne jako zemi násilí, ale jako zemi nenásilí. Takže bych rád připomněl Martina Luthera Kinga,[…]

Pokračovat ve čtení …

V čem je má víra

V čem je má víra Lev Tolstoj Prožil jsem na světě 55 let a vyjma 14 Či 15 dět­ských, 35 let prožil jsem jako nihilista v pravém smyslu toho slova, tj. ne jako socialista a revolucionář, jak oby­čejně bývá toto slovo pojímáno, nýbrž jako nihilista v tom smyslu, že jsem nevěřil v pranic. Před pěti lety uvěřil jsem v učení Kristovo — a život můj najednou se přeměnil: přestal jsem toužit po tom, po čem jsem dříve toužíval. To, co dříve zdálo se mi do­brým, objevilo se zlým, a to, co dříve zdálo se mi zlým, objevilo se dobrým. Nechci[…]

Pokračovat ve čtení …

Kdo je John Dear

pacifista, katolický kněz, jezuita. Více jak 70 x zadržen v důsledku veřejných akcí podporujících mír a nenásilí. Inspirován prorokem Starého zákona Izaiášem, vězněn za pokus překout meče v radlice, v tomto případě nosič jaderných zbraní, letoun F16 za použití kladiva.  

Pokračovat ve čtení …

Úvodem

  Pacifismus není jen jakýsi ostych před zbraněmi. Jde o přesvědčení, že před jakýmkoliv konfliktem stojí za to zkusit jiné řešení než násilné. Pacifismus, úsilí o smírné řešení, má vždy přednost. Násilné řešení je krajní nouzí, ke které by člověk měl sahnout asi tak často jako ke kanibalismu. ba ještě zdrženlivěji. Zatímco kanibal pojídá mrtvé druhy, mrtvé lidi, násilník, voják, pojídá lidi za živa. Utrpení nevinných dětí žen i mužů zavražděných ve všech válkách jen za posledních dva tisíce let je doslova nezměřitelné, nepopsatelné a přitom naprosto zbytečné. Smírnému řešení brání zatmění rozumu, a to ať už penězi, slávou, mocí nebo[…]

Pokračovat ve čtení …

John Dear – projev v Albuquerque

Drazí přátelé, chtěl bych se podělit o několik názorů na náboženské společenství, ozbrojené násilí, kultuře násilí, některé základní přesvědčení o míru a nenásilí; a poté navrhnout vizi pro Albuquerque a Nové Mexiko. Komunity víry mají spojovat lidi v lásce a míru, aby se navzájem vyléčili a podporovali vizi lásky a míru. Všichni milujeme Albuquerque a Nové Mexiko a chtěli bychom pomáhat při ukončení násilí a všichni jsme znejistěni z násilí v naší zemi i na celém světě, jako jsou přestřelky v Orlandu; zabití neozbrojených afroamerických mužů policií v St. Paulu a Baton Rouge; zabíjení policie v Dallasu a Baton Rougei jinde, a naše pokračující útoky[…]

Pokračovat ve čtení …