Projev Johna Deara v Albuquerque – závěr

Restorativní spravedlnost

Takže dneska bych chtěl všechny pozvat, abychom nastavili nový cíl a vyhlásit novou vizi, pro „nenásilné Albuquerque“, nenásilné Nové Mexiko. Pro mě je to jediná vize, která stojí za to. Aby se tato vize stala skutečností, musíme se všichni zapojit, abychom ukončili násilí musíme se dostat ke kořenům naší kultury násilí a pracovat na ukončení rasismu, chudoby, bezdomovectví, dětského hladu a násilí na všech úrovních a v každé formě. Ukončit policejní násilí a zaškolovat směrem k policejnímu nenásilí; ukončit domácí násilí a vyučovat nenásilí mezi manželi a nenásilí vůči všem dětem; ukončit násilí gangů a učit nenásilí bývalým členům gangů; učit každou studentku v každé třídě nenásilí v každé škole; reformovat naše věznice a vzdělávat stráže a vězně v nenásilí a směřovat k restorativní spravedlnosti; ukončit ničení životního prostředí, využít alternativní energie a zbavit se našich jaderných zbraní. Vzpomínám si, že někteří mladí lidé v jedné z mých farností se mě ptali: „Proč máme být nenásilní, když dole na cestě vláda staví jaderné zbraně, které mohou zabít miliony lidí?“ To je spravedlivá otázka, a my musíme být konsistentní. V tomto městě je mnoho jaderných zbraní, po silnici u Sandie a Kirklandu, je to asi 1900 jaderných zbraní připravených k použití. Miliardy, které jdou do jaderných zbraní právě tady v Albuquerque tak jdou do naprostého odpadu, nemluvě o morálce a hříchu. My potřebujeme tyto peníze pro práci, vzdělání, zdravotní péči, stravu, bydlení a novou kulturu nenásilí. My nejsme bezmocní. Máme sílu, sílu transformovat naše město a náš stát v místo nenásilí.

Ale potřebujeme každého, každého člověka, každého učitele, každého zvoleného úředníka, každého mladého člověka, každého policistu, každého reportéra, každého, aby pracovali pro nenásilí. Nikdo nemůže dělat všechno, ale každý může udělat něco.

Střet s NRA

Dovolte mi, abych vám vyprávěl o mých nedávných zkušenostech s NMPGV, když jsme šli do státního „Capitol in Santa Fe“, abychom mluvili v otevřeném slyšení k zákonodárcům o pozadí obchodu se zbraněmi, o obchodech kde si lidé kupují automatické zbraně.

Místnost tehdy byla nabitá členy NRA. Jak jsem s nimi mluvil a poslouchal je, byl jsem ohromen nad jejich hněvem a jejich věrností zbraním za každou cenu, a přemýšlel jsem proč tomu tak je. Mohlo by být, že jsou plni strachu, že nevěří v Boha, ale v pušky. Mohlo by být, že se cítí se zbraněmi silní. Nakonec si ale myslím, že jim zbraně daly přímo svou identitu. Naše práce je tedy mnohem hlubší, mnohem těžší než si uvědomujeme.

Nenásilí znamená vzpomenout si, kdo jste. S násilím ztrácíme naši identitu. Takže tato práce je kriticky důležitá, je to srdce duchovního života, abychom si navzájem pomohli získat své skutečné identity milovaných synů a dcer Boha míru, sester a bratrů jeden pro druhého.

Moje naděje a modlitba spočívá v tom, že budeme všichni činit to, co je v našich silách, abychom skončili s násilím se zbraněmi, že prohlásíme novou vizi nenásilí pro naše město a celý stát a budeme pracovat na nové kultuře nenásilí, kde násilí plodící násilí budou minulostí, aby se Albuquerque a celý stát staly takovými, jakými měly být – územím nenásilí.

 

Děkuji vám a Bůh vám žehnej