Projev Johna Deara v Albuquerque – pokračování

Projev Johna Deara v Albuquerque – 2.část

Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom skončili s násilím s použitím zbraní, což znamená, že musíme organizovat, mobilizovat a připojit se k NMPGSV (skupina občanů usilujících o prevenci násilí se zbraněmi, vzniklá v důsledku tragédie v základní škole Sandy Hook, kde bylo v roce 2013 zavražděno 20 dětí a 6 dospělých) hovořit a pracovat pro rozumnou legislativu, aby se registrovaly a omezovaly zbraně, abychom se dostali ke kořenům našeho násilí a nakonec jsme pracovali na novém Albuquerque, novém Novém Mexiku, ne jako zemi násilí, ale jako zemi nenásilí.

Takže bych rád připomněl Martina Luthera Kinga, Jr. a Cesara Cháveze, kteří učili, že můžeme odmítnout násilí, že existuje lepší cesta vpřed, cesta nenásilí. Vyzývají nás, abychom se stali lidmi nenásilí, kteří pracují pro novou kulturu nenásilí, kde není ani jedno dítě zabito v Albuquerque nebo v Novém Mexiku, ani kdekoliv, kde nevynakládáme peníze na přípravu na válku, ale na jídlo, bydlení, vzdělání, zdravotní péči, zaměstnanost, důstojnost a nenásilné řešení konfliktů.

Dr. Kingovo nenásilí říká, že jsme všichni syny a dcery Boha míru, což znamená, že jsme sestry a bratry jeden druhého a nikdy bychom nemohli ublížit nebo zabít někoho, nebo se posadit a nedělat nic před touto epidemií násilí. Nenásilí znamená zapojit se veřejně k ukončení násilí a pracovat pro novou kulturu nenásilí. Je to způsob života; metodika pozitivní sociální změny; a duchovní cesta k Bohu míru.

Nenásilí je moc

Takže nenásilí je moc. Nenásilí není pasivita, ale aktivní láska a pravda, která usiluje o spravedlnost a mír pro každého; odolává systémovému násilí; trvale smiřuje se všemi; a sleduje bezpodmínečnou, všestrannou lásku, v jejímž důsledku už nikoho nikdy nezabíjí. Snažíme se zastavit vraždění a usilujeme o novou budoucnost míru pro všechny.

Tří postoje vedoucí vpřed

Ve své knize „Nenásilný život“ navrhuji, aby nenásilí vyžadovalo tři souběžné postoje – nejprve, abychom byli nenásilní vůči sobě; za druhé, být nenásilný vůči každé jiné lidské bytosti, ke všem bytostem na zemi; a za třetí, současně, být součástí globálního hnutí nenásilí.

I křesťanství je o nenásilí

Dovolte mi dodat, že nenásilí je srdcem každého náboženství. Islám znamená mír. Judaismus podporuje velkolepou vizi šalomu. Hinduismus je příkladem Gándhího nenásilí. Buddhismus je o soucitu se všemi živými bytostmi. A přemýšlejte, i přes to, co si myslíte, i křesťanství je o nenásilí.

Gándhí řekl, že Ježíš je nejaktivnějším praktikem nenásilí v dějinách a jediní lidé, kteří nevědí, že Ježíš je nenásilný, jsou křesťané.

Schovej tu pistoli

Ježíš učil a praktikoval aktivní, kreativní nenásilí. Povolal nás k lásce k našim sousedům, svým bližním, k lásce k našim nepřátelům a nečinění násilí vůči tomu, kdo činí zlo; nastavit druhou tvář a vzít kříž v nenásilném boji za spravedlnost a mír. Jeho poslední slova k jeho náboženské komunitě před tím, než byl zabit, byly: „Schovej meč.“ Moderní překlad by byl: „Schovej tu pistoli“. Křesťané jsou následovníky nenásilného Ježíše, což znamená, že křesťané jsou lidé nenásilí, což znamená, že křesťané nesmějí být násilní, ani se nezapojují do násilí se zbraní, nebudou konstruovat bomby ani vést válku; Křesťané sledují Ježíšovou vizi nenásilí. Takže všichni, všichni věřící společenství v Albuquerque, všichni křesťané v Albuquerque, potřebujeme praktikovat nenásilí a pracovat na ukončení násilí se zbraněmi násilí vůbec..

 

Ale lidé říkají, ne, to prostě není možné

Ale lidé říkají, ne, to prostě není možné, není nic, co bychom mohli udělat. Je to proto, že jednou z obětí naší kultuře násilí je ztráta naší představivosti; lidé si nedokáží představit Albuquerque nebo Nové Mexiko bez násilí za použití pistolí nebo bomb. Nemáme vizi, nemůžeme tedy vidět cestu vpřed. Naše násilí nás oslepilo. Vy a já musíme pomáhat lidem získat jejich představivost; pomoci lidem vidět cestu vpřed. Musíme nabídnout novou vizi. To je to, co dělají společenství víry. Podporují vizi toho, kam jdeme, kým bychom se mohli stát. Právě to dělali abolicionisté, vedeni společenstvími víry. Vyvyšovali vizi světa bez otroctví, kde jsou si všichni rovní, a budovali hnutí, aby se to stalo. Právě to udělalo hnutí občanských práv pod vedením reverenda Dr. Kinga, společenství víry, černé církve, vyzdvihlo sen a vybudovalo hnutí, aby ukončilo segregaci a rasismus. To je to, co musíme udělat, ukázat čím Albuquerque a Nové Mexiko nemohou být – zemí násilí, střelby, zabíjení, zbraní, bídy a bomb, ale naopak musí se stát zemí nenásilí.

 

Pracuji s Kampaní Nenásilí, učíme a prosazujeme nenásilí po celé zemi a každý rok máme v září týden akce. V letošním roce začínáme od 18. září a doufáme, že v USA budeme mít 500 demonstrací, v každém státě, proti válce, chudobě, rasismu a ničení životního prostředí a pro novou kulturu míru. Spustili jsme také další národní projekt nazvaný „Nenásilná města“……pokračování příště