Kdo je John Dear

pacifista, katolický kněz, jezuita. Více jak 70 x zadržen v důsledku veřejných akcí podporujících mír a nenásilí. Inspirován prorokem Starého zákona Izaiášem, vězněn za pokus překout meče v radlice, v tomto případě nosič jaderných zbraní, letoun F16 za použití kladiva.  

Pokračovat ve čtení …

Úvodem

  Pacifismus není jen jakýsi ostych před zbraněmi. Jde o přesvědčení, že před jakýmkoliv konfliktem stojí za to zkusit jiné řešení než násilné. Pacifismus, úsilí o smírné řešení, má vždy přednost. Násilné řešení je krajní nouzí, ke které by člověk měl sahnout asi tak často jako ke kanibalismu. ba ještě zdrženlivěji. Zatímco kanibal pojídá mrtvé[…]

Pokračovat ve čtení …